img1

Research & Development

Нашите инженери и учени от направление Развойна дейност (R&D) разработват иновативни технологии, които променят начина, по който светът работи и как индустриите правят бизнес. Ние постоянно разширяваме границите на установените практики, като същевременно запазваме фокуса си върху осигуряването на солидна възвращаемост за нашите клиенти и акционери.