img1

Manufacturing

Качеството е в основата на начина, по който създаваме стойност в АББ. Използваме иновативни технологии, обединяващи физическия и дигиталния свят, за да постигнем все по-високи нива на качество по цялата верига за създаване на стойност. Колегите от Качествен и Оперативен контрол имат за цел постигането на по-продуктивно, ефективно и устойчиво бъдеще за нашите клиенти, служители, бизнес партньори и общности.