hero2_graduatesandentrylevel_2020_global_external

​​​​​​​
Wywieraj znaczący wpływ

Otwórz kolejny rozdział swojej historii

Wyobraź sobie, że jesteś w stanie wykorzystać swój potencjałdo czegoś naprawdę istotnego. W ABB możesz pracować nad najbardziej wymagającymi wyzwaniami technicznymi i środowiskowymi, przed jakimi stoi współczesny świat. Będziesz mieć możliwość dokonania prawdziwej zmiany i ukształtowania przyszłości naszych klientów, naszej gospodarki inaszego społeczeństwa.Miej swój wkład w tworzenie kultury, w której indywidualne różnice są nie tylko mile widziane, ale i szczerze doceniane.

​​​​​​​
​​​​​​​Zapoznaj się z naszymi ofertami pracy dla młodych talentów

Universum zalicza ABB do najatrakcyjniejszych pracodawców w roku 2020.
Scenes1_Discovery_2021_global_external


Dowiedz się więcej

Dlaczego warto wybrać ABB

Dlaczego warto wybrać ABB

Praca w ABB daje Ci możliwość przyczynienia się do budowania zdrowszego i bardziej dostatniego świata. Napisz kolejną część swojej historii dołączając do pełnego pasji zespołu, skoncentrowanego na przesuwaniu granic technologii w celu zwiększenia wydajności, kształtowania nowych modeli biznesowych i poszukiwania nowych sposobów pracy, które przyniosą korzyści naszym klientom, partnerom i społeczeństwu. Chcemy, żeby pracownicy byli dumni z bycia częścią ABB.
Diversity & Inclusion

Troszczymy się

W ABB dbamy o naszych ludzi i ich historie. Tworzymy bezpieczne, sprawiedliwe, równe i integracyjne środowisko pracy, w którym nasi pracownicy mogą odnosić sukcesy i rozwijać się, bez względu na płeć, pochodzenie etniczne czy kulturowe, orientację seksualną , wyznanie czy pochodzenie społeczne. Różnorodne zespoły czynią nas silniejszymi Firma ABB jest również zaangażowana w przestrzeganie wysokich standardów uczciwości we wszystkim, co robimy.