img2

​​​​​​​Jätkusuutlikkuse Osakond

Töötajate inimõigused, mitmekesisus ja kaasatus, CO2 heitkoguse vähendamine ja ringmajanduse teemad, terviklikkus ja ühiskonna kaasamine – jätkusuutlikkuse funktsioon toetab ärisid jätkusuutlikkuse strateegia loomisel ja rakendamisel.
​​​​​​​Tervise, ohutuse, keskkonna ja turvalisuse funktsioon määrab kogu kontserni hõlmavad tervishoiu, ohutuse, keskkonna, turvalisuse ja kriisihalduse põhimõtted, mis annab vastutavale ärile tegutsemisloa.