hero2_studentslanding_global_external

Тук започва Вашата история с АББ
Разгледайте какви възможности имате 

AББ е идеалното място, където да приложите наученото от Вас на практика и да започнете да трупате опит за една удовлетворяваща кариера. Ние предлагаме стипендии, стажантски програми, професионални обучения и работни позиции през летния сезон с продължителност от два месеца до две години, в повече от 100 държави.


Търсим изключителни студенти, които да ни помогнат да се справим с предизвикателствата, с които се сблъскваме днес, за да постигнем един по-здрав и проспериращ утрешен ден. Предизвикайте промяна, давайки своя принос в една култура, в която индивидуалните различия не само се приемат, но и се приветстват. Ако сте готови да дадете най-доброто от себе си, заповядайте при нас. Вашето време е сега.


Вашите възможности

img1
Стажове, работни позиции за летния сезон, работещи студенти и дипломна работа
Прилагайте наученото на практика, продължавайте да израствате, окажете въздействие. Ние предлагаме стипендии, стажове (включително за подготвяне на дипломна работа за бакалавърска или магистърска степен) и работни позиции за летния сезон, с продължителност от два месеца до една или две години, в над 100 държави.


Връзки с университети и студентски мрежи

АББ се нарежда сред най-привлекателните работодатели през 2023 г

Universum класира АББ сред най-атрактивните работодатели за 2023 г.
Universum_Student_Emblem2020


Научете повече

Защо АББ

Защо АББ

Работата в АББ Ви дава възможност да дадете своя принос в изграждането на един по-здрав и проспериращ свят. Обогатете Вашата история, като се присъедините към един всеотдаен екип, който се е фокусирал върху разширяването на технологичните граници, за да се подобри производителността, изгражда нови бизнес модели и намира нови начини на работа, които да са от полза за нашите клиенти, партньори и общество. Искаме да се гордеете, че сте част от АББ.
Многообразие & Приобщаване

Ние се грижим

В АББ се грижим за нашите служители и техните истории. Ние създаваме безопасна, справедлива, равноправна и приобщаваща работна среда, в която всички могат да успеят и да се развиват, независимо от пол, етническа принадлежност, сексуална ориентация или културен, религиозен или социален произход. Многообразните екипи ни правят по-силни. AББ се придържа също към висок стандарт на почтеност във всичко, което правим.