rys2


Zarządzanie, strategia i doradztwo

Zespoły zarządzania, strategii i doradztwa kierują biznesem poprzez organizowanie i prowadzenie znaczących operacji w biznesie oraz uwzględnianie rozwoju strategicznego i biznesowego. Obszary odpowiedzialności obejmują zyski i straty, a także rozwój biznesu. Zadania kierownicze wymagają integracji zarówno globalnych, jak i lokalnych strategii, aby skutecznie działać w środowisku ABB i mogą wiązać się z obowiązkami przywódczymi dla dużych grup pracowników.