rys2

Internal Audit

Świadcząc niezależne, zapewniające obiektywność usługi konsultacyjne, a także prowadząc dochodzenia w sprawie potencjalnych oszustw lub niewłaściwego postępowania w biznesie, Audyt wewnętrzny wzmacnia i chroni wartości naszej firmy. Poprzez systematyczne i zdyscyplinowane podejście do oceny i poprawy skuteczności procesów zarządzania ryzykiem, kontroli i ładu korporacyjnego, zespół przyczynia się do zwiększenia odpowiedzialności, przejrzystości i szybkości.