Parempaa maailmaa kehittämässä

”Päivittäinen työni on innostavaa, koska saan kehittää uusia ominaisuuksia taajuusmuuttajiimme ja siten auttaa asiakkaitamme menestymään”, sanoo 3,5 vuotta sitten Suomeen muuttanut Mobile Developer George Kapoya. ”Alun perin tulin tänne töihin erääseen start-up-yritykseen, mutta olen sittemmin löytänyt paikkani Suomen ABB:ltä.”
​​​​​​​
​​​​​​​In English below
George työskentelee Helsingin Pitäjänmäellä, jossa on ABB:n suurin taajuusmuuttajien tutkimus- ja tuotekehitys- sekä tuotantokeskittymä. George syntyi ja kasvoi Zimbabwessa ja on elänyt suurimman osan aikuisiästään Etelä-Afrikassa. Hän tuo auringon ja kasvoillaan näkyvän ilon mukanaan tapaamiseen.

”Oi, minä rakastan Suomea”, hän aloittaa, eikä kolea kevätsää näytä tuottavan hänelle mitään ongelmia. ”Neljä vuodenaikaa ovat itse asiassa aivan parasta”, hän vakuuttaa ja jatkaa luettelemalla uuden kotimaansa parhaita puolia. ”Ihmiset ovat niin ystävällisiä, luonto on kaunis ja yhteiskunnassa kaikki toimii erittäin hyvin. Arvostan todella mahdollisuutta elää ja työskennellä täällä.”

Suomi on siis selvästi löytänyt paikkansa Georgen sydämessä. Yksi syy siihen on myös työpaikka ABB:llä. Aiemmin hän työskenteli sovelluskehittäjänä suomalaisessa start-up-yrityksessä, jonne hän oli päässyt osallistuttuaan San Franciscossa järjestettyyn sovelluskehittäjätapahtumaan. Se oli ilmiselvästi polku, jolle kannatti lähteä, sillä se avasi myös uuden uramahdollisuuden.

img1

George Kapoya työskentelee ABB:llä Pitäjänmäellä kehittäen mobiilisovelluksia taajuusmuuttajiin. ”Työni tuntuu merkitykselliseltä."

1/4
img1

George työskentelee kansainvälisessä tiimissä, jota vetää Mikko Nevalainen. Tiimin kanssa pidetään tiivistä yhteyttä ja Mikon kanssa nähdään myös toimistolla.

2/4
img1

”Jatkuva kiinnostavien teknologioiden oppiminen pitää minut motivoituneena. Haastan itseäni joka päivä", George toteaa.

3/4
img1

George viihtyy Suomessa erittäin hyvin. "Opiskelen suomea."

4/4
Merkityksellistä työtä

”Sovelluskehittäjän työni tuntuu todella motivoivalta”, George sanoo. ”Painopiste on uusien ominaisuuksien kehittämisestä mobiilisovelluksiin, eikä esimerkiksi pelkästään virheiden korjaamisessa. On hienoa parantaa jatkuvasti käyttäjäkokemusta, nähdä asioiden kehittyvän ja voida auttaa asiakkaita hyödyntämään tuotteitaan mahdollisimman hyvin.”

__
”ABB:llä voin yhdistää kummankin maailman: pienen tiimin ketteryyden ja suuryrityksen valtavan skaalan”, Mobile Developer George Kapoya kuvailee.

Rakennusalan ja teollisuuden sovelluksissa käytettävien sähkömoottoreiden osuus maailman sähkönkulutuksesta on 45 %. Taajuusmuuttajalla voidaan säätää moottorin nopeutta ja siten parantaa prosessinhallintaa ja säästää energiaa.

”Työni tuntuu merkitykselliseltä, kun saan olla osa yritystä, joka auttaa rakentamaan vastuullisempaa tulevaisuutta esimerkiksi energiatehokkuutta parantavilla taajuusmuuttajillamme. Tunnen myös, että voin henkilökohtaisesti tuoda lisäarvoa näihin hankkeisiin”, George sanoo.  

Ryhmässä on voimaa

Georgen tarina ABB:llä alkoi etänä pandemian aikana, mutta kaikki toimi hyvin. ”Esimieheni, kollegoideni ja kaikkien käytettävissä olevien työkalujen ansiosta sain hyvän perehdytyksen”, hän sanoo.

”Nyt työskentelemme hybridimallilla ja teen edelleen töitä kotoa käsin, mutta tapaan kollegoitani myös säännöllisesti toimistolla.” Hän kuuluu 15 hengen monikansalliseen tiimiin, jossa on vain yksi suomalainen. Hänen mielestään tämä kuvaa hyvin ABB:n monimuotoista työympäristöä.

”Jatkuva kiinnostavien teknologioiden oppiminen pitää minut motivoituneena. Haastan itseäni joka päivä, otan vastuuta ja teen työtehtäväni itsenäisesti", George kertoo työstään. ”Mutta teemme töitä myös tiiminä, keksimme ratkaisuja yhdessä ja opin paljon muilta."

"Ihmiset saavat tuntemaan oloni kotoisaksi täällä", hän jatkaa. "On hienoa päästä vähitellen palaamaan normaaliin. Odotan kovasti sosiaalisia kokoontumisiamme."

George testaa silloin tällöin rohkeasti kielitaitojaan suomalaisten kollegoidensa kanssa ja on saanut hyvän vastaanoton. Suomalaiset osaavat hänen mielestään englantia todella hyvin, mutta hänestä suomen opetteleminen on avain kulttuuriin. Siksi hän käy säännöllisesti suomen kielen tunneilla. Hän myös toivoo voivansa tulevaisuudessa perustaa perheen zimbabwelaisen vaimonsa kanssa, joka työskentelee esikoulussa.

__
”Kun osaa kielen, on helpompi nauttia elämästä uudessa kotimaassa ja olla osa yhteiskuntaa”, George sanoo ja antaa todisteen siitä puhumalla vähän suomea.

”Usko tai älä, olen jopa kokeillut laskettelua! Ja minä rakastan lohta”, hän sanoo naurahtaen suomeksi.
English:

George works in Helsinki Pitäjänmäki, the biggest ABB Drives R&D and production site in the world. Having spent his childhood and youth in Zimbabwe and then his adult years primarily in South Africa, George brings the sun and joy on his face when coming to the meeting.

“Oh, I love Finland,” he starts and does not seem to have any struggle with the cool spring weather. “Four seasons are actually the best”, he assures us and continues a list of the bright spots in his new home country. “The people are so friendly, the nature is beautiful and everything in the society works very well. I greatly appreciate the opportunity to live and work here.”

So, Finland has clearly found a place in his heart. One of the reasons for that is also his role at ABB Finland. As a result of participating in a developer event in San Francisco he first worked as a developer in a Finnish start-up. It was clearly a path worth taking as it opened up even a new career opportunity.
img1

George Kapoya työskentelee ABB:llä Pitäjänmäellä kehittäen mobiilisovelluksia taajuusmuuttajiin. ”Työni tuntuu merkitykselliseltä."

1/4
img1

George työskentelee kansainvälisessä tiimissä, jota vetää Mikko Nevalainen. Tiimin kanssa pidetään tiivistä yhteyttä ja Mikon kanssa nähdään myös toimistolla.

2/4
img1

”Jatkuva kiinnostavien teknologioiden oppiminen pitää minut motivoituneena. Haastan itseäni joka päivä", George toteaa.

3/4
img1

George viihtyy Suomessa erittäin hyvin. "Opiskelen suomea."

4/4
Work with a purpose

“I find my developer role here really motivating,” he says. “Emphasis of the work is on creating new features for mobile applications instead of just fixing bugs, for example. It is great to constantly improve user experience, see things evolve and be able to help customers get the best out of their products.”

__
”At ABB I can combine both worlds: the agile working environment of a small team in a huge scale of a large company,” Mobile Developer George Kapoya describes.

Electric motors for construction and industrial applications use 45% of the electricity consumed worldwide. A drive is an electronic device that controls the speed of the motor which leads to improved process control and energy savings.

“Being part of a company that helps to build a more sustainable future, for example, through our drives portfolio that enables increase in energy efficiency creates purpose for my work. And I feel that I can personally add value to these projects,” George says.  


Team has the power

George began his ABB story remotely during the pandemic, but it all worked well. “Thanks to my manager, colleagues and all the tools at hand, I have been taken well on board,” he says.

“Nowadays we operate in a hybrid model and I can continue working from home but also regularly see my colleagues in the office.” He is part of a multinational team of 15 where only one teammate is a Finn. He considers this to describe ABB’s diverse working environment well.

“Continuous learning among interesting technologies keeps me motivated. I can challenge myself every day, take responsibility and independently accomplish my individual tasks," George explains his role. "But then we also work as a team, find solutions together and I can learn a great deal from others.”

“The people make me feel at home here," he continues. "It is great to get back to normal and I’m looking forward to our social gatherings.” 

Every now and then George bravely tests his language skills with his Finnish colleagues and is well received. Even though he considers that Finns speak English really well, he sees learning Finnish a key to the culture and is, therefore, taking regular lessons. One reason for that is his wish to bring up a family here in the future with his Zimbabwean wife who has a career in a pre-school.

__
”When you know the language, it helps in enjoying life in a new home country and being part of society”, George says and gives some evidence by speaking some Finnish.

"And believe or not, I have even tried downhill skiing! And I love salmon – rakastan lohta”, he laughs.

Have a look at the video where George talks about his work days!

Media player