Näköalapaikalla tulevaisuuteen

Diplomi-insinööri Nelli Nivalaisen tarina ABB:llä alkoi kauppatieteiden opinnäytetyöstä. Kaksi tutkintoa ovat luoneet hyvän pohjan kansainvälisiin tehtäviin.
​​​​​​​
​​​​​​​In English below
Sähkötekniikan opintojen jälkeen Nellin tie vei kauppatieteiden opinnäytetyön kautta ABB:lle Drivesin Hankintaan, jossa hän työskenteli pitkän rupeaman niin lokaaleissa kuin globaaleissa tehtävissä. ”Päätin lukiossa lähteä lukemaan diplomi-insinööriksi, koska ajattelin, että teknisellä alalla pääsee takuulla mielenkiintoisiin tehtäviin – ja se jos mikä on osoittautunut pitävän paikkansa!”, Nelli toteaa.

”Esimerkiksi tuulivoimateollisuuden komponenttivalmistukseen liittyvissä hankintatehtävissä toimiminen oli todella kiinnostavaa. Hankinnan rooleissani sain myös matkustaa neljällä mantereella, esimerkiksi Brasiliassa, Etelä-Afrikassa, Intiassa ja Kiinassa, ja samalla pääsin tutustumaan ihmisiin ympäri maailmaa”, Nelli kertoo.

Kun Nellille vuonna 2012 tarjottiin työkomennusta Viroon, ei hän maailmaa nähneenä epäröinyt lähteä. ”Työskentelin Virossa kolme vuotta hankintapäällikkönä, ja se oli todella opettavaista aikaa, koska kulttuureissamme on kuitenkin eroavaisuuksia. Bonuksena tulin opiskelleekseni viron kielen, jota käytin myös työssäni paikallisten kanssa, vaikka muuten konsernin kieli onkin englanti. Hyvät muistot tulevat mieleen noilta vuosilta. Samalla toteutui myös unelma meren rannalla asumisesta, kun Piritan hiekkaranta, meri ja laivat näkyivät kodin ikkunoista.” 
​​​​​​​
img1

Nelli Nivalainen vetää ABB:llä projektipäällikkötiimiä, jossa tehdään pääasiassa globaaleja kehitysprojekteja eri palveluliiketoimintayksiköille.

1/4
img1

Nelli on kerennyt työskennellä ABB:llä 10 eri roolissa. ”Kaikesta mitä matkan varrella olen tehnyt ja oppinut, on ollut hyötyä seuraavissa tehtävissä."

2/4
img1

Nellin työ on kansainvälistä, ja se on mahdollistanut pääsyn myös erikoisiin paikkoihin. ”Ikimuistoisinta oli ehkä se, kun pääsin eräällä työmatkalla tähystelemään näkymiä korkeuksista tuulimyllyn konehuoneesta käsin.”

3/4
img1

Nelli arvostaa taitavia kollegoita lähellä ja kaukana. "Työkavereita ei voi koskaan kehua liikaa. On parasta voida edistää asioita yhdessä."

4/4
Molempi parempi

"Teknisestä taustasta on ollut paljon hyötyä; varsinkin urani alkuvaiheessa, kun Hankinta osallistui vahvasti ABB:n tuotekehitysprojekteihin”, Nelli sanoo. "Kannustankin nuoria hakeutumaan teknisille aloille. Globaalissa yrityksessä mahdollisuuksia on paljon. Minulla on täällä myös monta diplomi-insinööri-kollegaa jo opiskeluajoilta, jotka niin ikään ovat päätyneet mielenkiintoisiin tehtäviin.”

Nelli muistuttaa, että kaikesta opiskelusta ja työtehtävistä on aina hyötyä. ”LUTissa oli kätevää opiskella myös kauppatieteitä teknisten opintojen rinnalla. Löysin paljon mielenkiintoisia kursseja ja niinpä päätin opiskella DI-tutkinnon jälkeen myös kauppatieteiden maisteriksi”, Nelli kertoo.

__
”Kun ymmärtää tekniikan ja talouden yhdistelmän, siitä on paljon hyötyä monissa tehtävissä.”

Digitaalisten palvelujen vauhdissa

Nykyisessä työssään Motion Servicessä Nelli vetää projektipäällikkötiimiä, jossa tehdään enimmäkseen globaaleja kehitysprojekteja eri palveluliiketoimintayksiköille.

”Toimimme eräänlaisina sisäisinä konsultteina monen tahon rajapinnassa ja sovitamme yhteen kahden maailman kohtaamista: on monia asioita, jotka täytyy huomioida esim. tilaus-toimitusprosessissa koko kaaren mitalta, kun uusia ja nopeasti lisääntyviä digitaalisia ja ei-digitaalisia palveluja sovitetaan olemassa oleviin tuotetehdasyksikön järjestelmiin ja prosesseihin”, Nelli kertoo. ”Digitaalisia palveluja kehitetään start-up-hengessä ripeällä sykkeellä ja koko ajan pitää kyetä kohtaamaan haasteita ja nähdä mahdollisuuksia. Mutta samalla opimme valtavasti uutta, mikä on ihan parasta.”

”Lisäksi ikävuosien ja äitiydenkin myötä tuntuu yhä tärkeämmältä tehdä työtä, jossa voi olla osana ratkaisua rakentamassa parempaa maailmaa”, Nelli toteaa työskentelystä taajuusmuuttajien ja energiatehokkaiden moottoreiden ympärille kehitettävien palveluiden parissa. ”Se on todella motivoivaa.”

Nelli haluaa nostaa työn hyvistä puolista esiin myös työkaverit. ”Kollegat ovat niin osaavia ja mukavia tyyppejä! Taitavat ihmiset niin lähellä kuin kaukana ovat mielestäni yksi työni parhaista puolista. Ja ABB:n tarjoama sairaan lapsen kotihoitopalvelu helpottaa ruuhkavuosissa tiukan paikan tullen."

Muuttuvassa maailmassa pärjää

Työelämätaidoista Nelli nostaa esiin resilienssin merkityksen ja omasta työhyvinvoinnista huolehtimisen,  jota myös työnantaja paljon huomioi ja nostaa esille.

”Jos jokin on pysyvää, niin jatkuva muutos. Ja muutosvauhti vain kasvaa digitalisaation edetessä. Mutta mukana pysyy kyllä, kun pitää huolta perusasioista. Hyvällä polulla on jo, kun tiedostaa, että pienilläkin muutoksilla, kuten tauoilla työpäivän aikana, riittävällä unella ja liikunnalla, on merkitystä." Nelli myös kannustaa suhtautumaan tulevaisuuteen avoimin mielin. "Kannattaa pysyä avoimena uudelle ja suhtautua tulevaisuuteen uteliaasti ja rohkeasti!"

English:

​​​​​​​After her studies in electrical engineering, Nelli's path led her to ABB Drives Sourcing where she worked for a long time in both local and global positions. "At high school, I decided to study for a Master of Science degree in technology because I thought that in the technical field you are guaranteed to get interesting jobs - and that’s proven itself to be true!" says Nelli.

"For example, working in supply chain management for component manufacturing in the wind industry was really interesting. In my supply chain management roles, I also got to travel to four continents, working in Brazil, South Africa, India and China, while getting to know people from all over the world."

Having already seen a bit of the world, when Nelli was offered an expatriate assignment in Estonia in 2012, she didn't hesitate in going. "I worked in Estonia as a supply chain manager for three years and it was a really educational time because of the differences between our cultures. Even though ABB Group's working language is English, as a bonus, I got to learn Estonian, which I also used in my work with the locals. I’ve a lot of good memories from those years, and while working in Estonia, my dream of living by the sea also came true: sandy beaches, the sea, and the ships of Pirita visible from the windows of my home."

img1

Nelli Nivalainen leads a team of project managers at ABB, working on mainly global development projects for different service business units.

1/4
img1

Nelli has worked for ABB in 10 different roles. "Everything I have done and learned along the way has been useful in my subsequent roles."

2/4
img1

Nelli's work is international which has allowed her to go to unusual places. "Perhaps my most memorable experience was when I was able to observe the view from high up in the engine room of a windmill."

3/4
img1

Nelli appreciates skilled colleagues near and far. "You can never praise your colleagues too much. It's best to be able to move things forward together."

4/4
Both better

"My technical background has been very useful, especially in the early part of my career when sourcing was heavily involved in ABB's product development projects. So, I encourage young people to enter technical fields, and in a global company like ABB there are many opportunities. I also have many engineering colleagues here from my time at university who have also ended up in interesting positions."

Nelli reminds us that there are always benefits to be gained from all the studies and jobs: "At LUT, it was also convenient to study economics alongside my technical studies. I found a lot of interesting courses, so after completing my engineering studies I decided to study for a Master's degree in Economics."

__
”Once you understand the combination of technology and economics, it's very useful in many jobs.”

At the speed of digital services

In her current job at Motion Service, Nelli leads a team of project managers, mostly working on global development projects for different service business units.

"As in-house consultants, we reconcile the two worlds: there are many things that need to be taken into account, for example, in the order-to-delivery process from end-to-end, when new and rapidly growing digital services are being adapted to existing solutions and product factory processes. We operate in a start-up spirit at the interface of many parties which are constantly changing as digitalization progresses. The pace is fast and you have to be able to face challenges and see opportunities constantly. But at the same time, you learn a huge number of new things, which is clearly the best thing."

"And as I get older, and also now as a mother, it feels more and more important to work in a company where I can be part of the solution to build a better world," says Nelli when explaining her work on services around drives and energy-efficient motors. "It's really motivating."

Among the good things about the job, Nelli also likes to highlight her colleagues: "My colleagues are so smart and friendly! In my opinion, the skilled people both near and far are one of the best things about my job. And the home care service for sick children provided by ABB makes it easier in peak years when helping hands are needed."

Thriving in a changing world

In terms of work-life skills, Nelli highlights the importance of resilience and taking care of one's own well-being at work, which is also much noticed and highlighted by the employer.

"If anything is permanent, it's the constant change. And the pace of this change only increases as digitalisation progresses. But you can keep up with it if you take care of the basics. You're already on the right track when you realize that even small changes, like taking breaks during the working day, getting enough sleep and exercising, make a difference." Nelli also encourages an open mind about the future. "It's worth staying open to new things and being curious and brave about the future!"