img1


Johtaminen, strategia ja konsultointi

Johto-, strategia- ja konsultointitiimit johtavat liiketoimintaa organisoimalla ja johtamalla merkittäviä toimintoja sekä sisällyttämällä niihin strategisen kehityksen ja liiketoiminnan kehittämisen. Ne vastaavat liiketoiminnan tuloksesta ja kasvusta. Johtotehtävät vaativat kykyä yhdistää menestyksekkäästi globaalit ja paikalliset strategiat ABB:n toimintaympäristössä, ja niihin voi sisältyä vastuu johtaa suuria työntekijäryhmiä.