obr1


​​​​​​​Udržitelnost

Oblast udržitelnosti podporuje všechna odvětví společnosti při vytyčování strategie udržitelnosti a pokynů pro implementaci. Od lidských práv po rozmanitost, začlenění, péči o naše zaměstnance a od snižování CO2 po témata cirkulárnosti, bezúhonnosti a zapojení komunity.

Oddělení bezpečnosti nastavuje předpisy v oblasti ochrany zdraví, bezpečnosti, životního prostředí, zabezpečení a krizového řízení, což dává plně odpovědnému podniku oprávnění k podnikání.