obr1


​​​​​​​Lidské zdroje

Oblast lidských zdrojů (HR) je pochopitelně zcela o lidech – od vedení, výkonu a rozvoje talentů až po odměňování a kariérní příležitosti. Naši kolegové z oddělení lidských zdrojů se zaměřují na získávání, rozvoj a udržení talentů, kteří jsou různorodí, starají se o ostatní, dobře spolupracují, jsou zvídaví a mají odvahu každý den inovovat.