obr1

Internal Audit

Interní audit posiluje a chrání hodnoty naší společnosti díky poskytování nezávislých a objektivních poradenských služeb, stejně tak vyšetřováním potenciálních podvodů nebo nevhodného obchodního chování. Díky systematickému a disciplinovanému přístupu, efektivnímu řízení rizik a kontrole procesů, přispívá ke zvyšování transparentnosti.