our-stories-christian

Lauri's story

ABB oli jo isona osana Laurin opintoja, sillä hän aloitti uransa ABB:llä kesätyöntekijänä ja sai samalla myös tilaisuuden kirjoittaa sekä kandidaatin että diplomityönsä ABB:lle. 

ELINNE SANCHEZ


Lauri Kujala

Global Sales Support Engineer
Vaasa, Suomi

”Minulle oli selvää, että halusin jatkaa työskentelyä sähkömoottoreiden parissa, mutta suuremmassa mittakaavassa ja tehtävässä, jossa voin laajentaa osaamistani.” 

Nyt Lauri työskentelee Global Sales Support Engineer -roolissa IEC LV Motors -divisioonassa Vaasassa ja tarjoaa yhdessä tiiminsä kanssa ABB:n loppuasiakkaille räätälöityjä moottoreita, joiden hyötysuhde on maailman huippuluokkaa. 

Lauri oli aluksi kiinnostunut ABB:n laajasta tuotevalikoimasta ja erilaisista uramahdollisuuksista, joita globaali yritys voisi tarjota. "Kaikki alkoi jo vuonna 2015 kesäharjoittelusta, jolloin työskentelin ensimmäisen kerran kaksi kesää pienjännitemoottorituotannossa tuotantotyöntekijänä". Saatuaan yleistietoa sähkömoottoreiden tuotannosta Lauri otti seuraavan askeleen urallaan ja aloitti kesäharjoittelun tuotannonohjaajana. 

Yhdistämällä tuotantokokemuksensa ja opiskelutaustansa sähkötekniikassa Lauri siirtyi nykyiseen tehtäväänsä Global Customer Support -tiimiin, jossa hän oli aloittanut harjoittelijana. "Näin sähkömoottoreiden tuotannon, suunnittelun ja myynnin toimintoja. Minulle oli selvää, että halusin jatkaa työskentelyä sähkömoottoreiden parissa, mutta suuremmassa  mittakaavassa ja tehtävässä, jossa voin laajentaa osaamistani,” Lauri kertoo. 

Työssään Lauri valitsee ja tarjoaa moottoreita loppuasiakkaille maailmanlaajuisesti. Hän uskoo, että jokaisen moottorin hyötysuhde vaikuttaa koko maailman energiankulutukseen. Yksi Laurin ja hänen tiiminsä tarjoamista ratkaisuista on itse asiassa myös hänen suosikkinsa - IE5-synkronireluktanssimoottori, joka yhdistettynä ihanteelliseen ABB:n taajuusmuuttajaan saavuttaa maailman johtavan hyötysuhteen. 

Tuotteiden lisäksi myös työyhteisö merkitsee Laurille paljon. "Kyse on ihmisistä ja asiasta, jonka eteen teemme töitä: globaalia työyhteisöä, joka innovoi ja toteuttaa maailman johtavia energiatehokkaita ratkaisuja, ei voi sivuuttaa."

English

ELINNE SANCHEZ


Lauri Kujala

Global Sales Support Engineer
Vaasa, Suomi

“It was clear to me I wanted to keep working with electric motors but on a larger scale and in a role where I can widen my competencies.”

ABB was already a big part of Lauri’s studies as he not only started his career at ABB with a summer internship but also had the opportunity to write his Bachelor’s and Master’s thesis for ABB. 
Now, together with his team, Lauri offers customer tailored motors with world leading efficiency to ABB's end customers in the role of Global Sales Support Engineer in IEC LV Motors in Vaasa, Finland.

ABB’s wide range of products and various career opportunities as a global company first intrigued Lauri. “It all started back in the 2015 with a summer internship when I first worked two summers in the low voltage motor production as a Production Worker”. After gaining general knowledge of the production of electric motors, Lauri took the next step in his career and started a summer internship as a Production Supervisor. 

Combining his experience in production and his study background in Electrical Engineering, Lauri moved towards his current role in Global Customer Support team, where he had  started as an intern. “Those days  I saw the functions of production, engineering, and sales of electric motors. It was clear to me I wanted to keep working with electric motors but on a larger scale and in a role where I can widen my competencies," Lauri says. 

In his work, Lauri selects and offers motors for end customers globally. He believes that every motor efficiency impacts total world energy consumption. One of the solutions Lauri and the team has to offer is actually his favorite too – IE5 Synchronous reluctance motor which is combined with the ideal ABB drive to achieve world-leading efficiency. 

In addition to the products, additionally the work community matters a lot for Lauri. “It is the people and the matter we work for: a global work community that innovates and implements world-leading energy-efficient solutions cannot be ignored.”

​​​​​​​

​​​​​​​Inspiroiduitko kollegoidemme tarinoista?
Make it your story. Join the team