our-stories-christian

Filippo's story

Filippo aloitti uransa ABB:llä harjoittelijana. Nyt hän työskentelee kokopäiväisesti globaalissa tiimissä, jossa hän voi kehittyä ammatillisesti lahjakkaiden kollegoiden kanssa ympäri maailmaa.

ELINNE SANCHEZ


Filippo Bordon

Design Engineer
Helsinki, Suomi

”Elämme dynaamisessa maailmassa, jossa meidän täytyy muokata tuotteitamme ja työtapojamme nopeatempoisesti pitäen aina asiakkaamme keskiössä” 

Kaksi vuotta sitten Filippo aloitti ABB:llä harjoittelijana, johon sisältyi myös diplomityön kirjoittaminen ABB:lle. Hän on koulutukseltaan elektroniikka- ja tietoliikennetekniikan insinööri, ja hänellä on myös maisterintutkinto autonomisista järjestelmistä, joka sisälsi sekä robotiikan että tieto- ja viestintätekniikan innovaatio-opintoja. Vuosi sitten Filippo palkattiin kokopäiväiseksi suunnitteluinsinööriksi. Nyt hänen arkeensa ABB:llä kuuluu ohjelmistovaatimusten ymmärtäminen ja niiden toteuttaminen uusina ohjelmisto-ominaisuuksina, joita ABB:n asiakkaat käyttävät.

Kun Filippo alkoi etsiä töitä opiskelijana, hän halusi löytää työpaikan, joka tukee opintoja, heijastaa kiinnostuksen kohteita ja tarjoaa mahdollisuuden kasvaa ammattilaisena. Hän näki, että ABB voi vastata näihin toiveisiin, mutta myös tarjota monikansallisen ympäristön, joka voisi mahdollistaa työskentelyn myös ulkomailla. "Tavoitteeni on tulla teknologia-alan asiantuntijaksi. Olen kasvanut paljon näinä kahtena vuotena ammatillisesta näkökulmasta. Tähän mennessä tietämykseni, osaamiseni sekä vastuualueeni ovat kasvaneet, ja olen siitä todella iloinen", Filippo kertoo ajatuksistaan.
​​​​​​​
Filippo on mielissään aloittaessaan uuden työviikon maanantaisin: työtehtävät antavat hänelle energiaa, varsinkin kun hän näkee työnsä tulokset. Esteiden kohtaamisen hän näkee oppimismahdollisuutena sekä tapana syventää omaa ymmärrystä ja kehittyä asiantuntijana: "Näen luovuutta ongelmanratkaisussa. Aina kun kohtaamme tilanteita, joissa meidän on ratkaistava tuntemattomia ongelmia, käytän luovuutta ongelmien käsittelyyn ja ratkaisemiseen." Mielenkiintoisten työtehtäviensä lisäksi Filippo arvostaa myös ympärillään olevaa tiimiään ja kollegoitaan: "Olen iloinen siitä, että ympärilläni on erittäin lahjakkaita kollegoita, jotka ovat aina valmiita auttamaan", Filippo toteaa.


English

ELINNE SANCHEZ


Filippo Bordon

Design Engineer
Helsinki, Suomi

“We live in a dynamic world and we need to adapt our products and our way of working with a fast response, always maintaining a clear customer-centric view.”

Filippo started his career at ABB as an intern. Now, he is working full-time in a global team with talented colleagues around the world allowing him to develop professionally.
Two years ago, Filippo started his internship at ABB, yet he also had an opportunity to write his thesis besides working. His educational background is in Electronic and Telecommunication Engineering and he also hold a master’s degree in Autonomous Systems which included both robotic engineering and ICT innovation. One year ago, Filippo was hired as a full-time Design Engineer. Now his daily life at ABB includes understanding software requirements and implementing them as new software features that will be used by ABB’s customers.

When Filippo started looking for student jobs, he wanted to find a place that supports his studies, reflects his interests with a possibility to grow as a professional. He saw that ABB could meet these wishes but also provide a multinational environment with relocation opportunities. “My goal is to become an expert in my technology field. I have seen myself growing a lot in these two years from a professional point of view. So far my knowledge and competencies, as well as the responsibilities I have, have been grown and I’m really happy about it,” Filippo shares his thoughts.
​​​​​​​
Filippo is always happy to start a new working week on Mondays: his duties give him energy, especially when he can see the results of his work. When facing obstacles, he sees them as a learning opportunity and a way to deepen your own understanding and become an expert: “I see creativity in problem-solving. Every time we face situations when we need to solve unknown problems, I use creativity to address and solve those problems.” In addition to his interesting tasks, Filippo also values his team and colleagues around him: “I’m happy to be surrounded by very talented colleagues and always ready to help,” Filippo states.


​​​​​​​Inspiroiduitko kollegoidemme tarinoista?
Make it your story. Join the team