Excellen hero-kuva

​​​​​​​
Excelle-ohjelma

Kehity ja menesty monimuotoisessa ympäristössä

Lahjakkuutesi ansaitsee mahdollisuuden. Excelle on tarkoitettu uransa alkuvaiheessa oleville nuorille naisille, jotka haluavat laajentaa ammatillista osaamistaan.

Excelle
Excelle
Excelle-valmennuksiin ja -koulutuksiin voivat hakea nuoret naiset, jotka osallistuvat vastavalmistuneille tarkoitettuihin harjoitteluohjelmiimme (esim. ABB Discovery). Koulutuksissa saa tarpeellista tietoa ja ohjausta oman uran hallintaan. Yhdessä luomme tulevaisuutta, jossa jokainen yksilö saavuttaa ansaitsemansa menestyksen.


Ohjelman kolme osaa

01
Kehitä itseäsi
  • Monimuotoisuus
  • Oman profiilin rakentaminen
  • Urakehityksen tehostaminen
02
Oman uran hallinta
  • Omien saavutusten näkyväksi tekeminen
  • Urastrategiat
03
Itsensä johtaminen
  • Luottamus omiin kykyihin ja vaikuttaminen
  • Muilta oppiminen
  • Muutosresilienssi


Miten osallistun

Excelle on yksi koulutusmoduuli ABB:n vastavalmistuneille ja uraansa aloitteleville suunnatuista ohjelmista (esim. ABB Discovery). Jos olet mukana joissain näistä ohjelmista, sinut voidaan kutsua myös mukaan Excelle-koulutusmoduuliin. Osallistuminen on vapaaehtoista ja tulee hyväksyttää esimiehellä. Hakuaika ABB:n eri ohjelmiin voi aueta ympäri vuoden riippuen ohjelman sijainnista. Avoinna oleviin uramahdollisuuksiin voit tutustua täällä.