img1


​​​​​​​Sisäinen auditointi ​​​​​​​

Tarjoamalla riippumattomia, objektiivisia varmennus- ja konsultointipalveluja sekä tutkimalla mahdollisia vilpillisiä tai sopimattomia liiketoimia sisäinen tarkastus parantaa ja suojaa yrityksemme arvoja. Tiimi arvioi ja kehittää riskienhallinnan sekä valvonta- ja hallintaprosessien tehokkuutta systemaattisesti ja tarkasti, mikä osaltaan lisää toimintamme vastuullisuutta, läpinäkyvyyttä ja nopeutta.